نکات مهم انتخاب و نصب لول سوئیچ خازنی | پارس ارچین دانش

تست لول سوئیچ خازنی

برای سنجش و ارزیابی کارایی پروب رسانا میتوان یک ولتاژ AC کوچک از یک ترانسفورمر به میله فلزی اعمال کرد تا پروب و دیواره مخزن شبیه سازی شوند. برای دقت باید میله در موقعیت و فاصله ای مشابه از دیواره نسبت به پروب قرار گیرد. سپس با غوطه ور کردن پروب در سیال به اندازه 50mm جریان اندازه گیری شده و مقاومت از رابطه زیر بدست می اید:

RIN(ohm)=V(volts)/I(amps)

اگر مقاومت کمتراز ان مقداری باشد که برای ابزار دقیق لازم است میتوان از پروب رسانایی به همراه تقویت کننده استفاده کرد. اگرچه این روش جواب قابل قبولی میدهد ولی برای تشخیص قابل استفاده بودن این نوع تجهیز روش خیلی خوبی نیست. شایان ذکر است این نوع ابزار دقیقبرای سیالاتی با رسانایی بالاتر از20µS/cm به کار میرود.

تکنیک های نصب:

مایعاتی که باعث گرفتگی میشود:

در مواردی که سیال رسوب هادی روی عایقها تولید میکند نصب عمودی از بالای تانک پیشنهاد میشود. نصب از کنار در مورد سیالاتی مناسب است که یا رسوب تولید نمیکند یا رسوبی با رسانایی پایین تولید میکنند.

نقطه نصب:

باید اطمینان حاصل شود که هنگام پرشدن تانک سیال با پروبهای رسنایی برخورد نمیکند. علاوه براین پروبها نباید با دیوارهای فلزی یا هر رسانایی الکتریکی نصب شده دیگری در تماس باشد.

نصب ازبالا:

اگر پروب از بالا نصب میشود باید این نقطه مورد توجه قرارگیرد که در سطحی که در ان سوییچ عمل میکند ممکن است عمل سوییچینگ متزلزل باشد به عنوان مثال در برخی سیالات باچند میلی متر پوشیده شدن پروب توسط سیال سوییچ فعال میشود و در برخی دیگر از سیالات با رسانایی پایین ممکن است برای فعال شدن سوییچ نیاز باشد پروب کاملا در سیال فرو برود.

نصب از کنار:

برای نصب از کنار پروب هایی با طول بیشتر از120 میلی متر مناسب هستند. در مواردی که نصب از کنار اجتناب ناپذیر است و مایعات داخل مخزن میتوانند باعث گرفتگی و رسوب شوند به پروب های با طول بیشتر نیاز است. پروب های طویلتر دارای نرخ مقاومت تماسی بالاتری بین قسمت پوشیده شده و ازاد هستند.

پروب هایی که از کنار نصب میشوند باید کمی کج و به سمت پایین قرار گیرند تا مایعات به سادگی بچکند و تشکیل رسوب رسانا روی عایق کاهش یابد.

تکنیک های نصب روی لوله:

انتخاب اندازه پروب:

باید از پروب با کوتاه ترین طول ممکن استفاده شود. این کار منجر به کاهش تاثیر در دبی عبوری و سادگی نصب تجهیز میشود.

نقطه نصب:

در کاربردهای دبی باید بار ناشی از دبی که به پروب اعمال میشود مورد توجه قرار میگرد. در هنگام نصب پروب باید ماکزیمم بار عرضی پروب محاسبه شود. نصب پروب از مسیر جریان دبی سیال باتوجه به ملاحضات مربوط به محاسبه سرعت سیال گران روی و قطر لوله درو نگه داشته میشود.

الودگی:

وجود قطعات جامد سخت در مایعات منجر به ساییدگی عایقها میشود این مشکل به ویژه در کاربردهای دبی مشهود است. مشکل دیگر هنگامی اتفاق می افتد که خار و خاشاک الیافی و بلند روی پروبهای میله ای بنشیند و موجب خطا در اندازه گیری شود.

مزایا

خیلی ساده و ارزان قیمت هستند

دارای قسمت متحرک نیستند

برای کنترل دو نقطه ای مناسب هستند

برای کاربردهای بافشار بالا مناسب هستند

معایب

الودگی پروب با مواد چسبنده میتواند در نتایج تاثیرگذار باشد

دارای کاربردهای محدوده برای موادی با رسانایی متفاوت است

باتوجه به عملکرد سنسور طراحی های ذاتا ایمن هزینه بر است

به فرایند های رسانا محدود میشود.

امکان خوردگی الکترولیت وجود دارد

محدودیت های کاربردی

یکی از محدودیت های اصلی این است که مایع باید رسانا باشد. معمولا سازندگان میزان حداقل رسانایی مورد نیاز را مشخص میسازد. برای کارایی مناسب ابزاردقیق پیشنهاد میگردد مقاومت سیال کمتراز 108ohm/cm باشد.

مشکلات ممکن است هنگامی رخ دهد که سیال اشفته و متلاطم باشد. به دلیل هزینه کم این نوع از اندازه گیری میتوان برای اشکار کردن یک سطح از 2 پروب مختلف استفاده کرد. در این حالت برای ایجاد باند مرده یا منطقه خنثی میتوان فاصله عمودی کوچکی بین 2 پروب در نظر گرفت. این کار میتواند مانع از سوییچ های مداوم ناشی از تلاطم سیال شود.

لول سوئیچ خازنی چیست ,خرید لول سوئیچ ,روش لول سوئیچ ,سطح سنج, سوئیچ سطح خازنی

 

برای سفارش سوئیچ کنترل سطح (لول سوئیچ) برای مواد جامد با ما تماس بگیرید.

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش      لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش      راهنمای سفارش سنسور لول سوئیچ خازنی فرکانسی پاد

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش


لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

دیرگدازآذر

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش

لول سوئیچ خازنی - لول سنج خازنی - سطح سنج خازنی - پارس اُرچین دانش